โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ประกาศโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ประกาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
 

  ประกาศโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ  
 
 
   
  ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกเขาเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2561  
 
 
   
  ขั้นตอนการส่ง Clip VDO สำหรับการสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ  
 
 
   

 

 
 

Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
หรือ LineID : @Thaijobjob


รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น