ประชาสัมพันธ์

ประกาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีและสอบข้อเขียนของบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีและสอบข้อเขียนของบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาปฏิบัติและสอบข้อเขียนของบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาปฏิบัติและสอบข้อเขียนของบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกเขาเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกเขาเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2561
ขั้นตอนการส่ง Clip VDO สำหรับการสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ขั้นตอนการส่ง Clip VDO สำหรับการสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ