ประชาสัมพันธ์

ประกาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตัวอย่างสัญญาเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สัญญาเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คำแนะโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ประกาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีและสอบข้อเขียนของบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีและสอบข้อเขียนของบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรมการคัดเลือกบุคคพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาปฏิบัติและข้อเขียนของบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนตุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรมการคัดเลือกบุคคพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาปฏิบัติและข้อเขียนของบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนตุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
โรงเรียนดุริยางศ์ทหารอากาศ ระเบียบการรับสมัคร บุคคลพลเรื่อนข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 64
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน โรงเรียนดุริยางศ์ทหารอากาศ ระเบียบการรับสมัคร บุคคลพลเรื่อนข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 64